Skip to content

Usługi

Nasze usługi

001 flask Usługi

Akredytowane laboratorium

Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AP 077 w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych.

 

004 policy Usługi

Legalizacja wag

Legalizujemy wagi w Gdańsku, województwie pomorskim i okolicach. Kompleksowo i zgodnie z wytycznymi.

 

003 business and finance Usługi

Wzorcowanie wag

Nieautomatycznych elektronicznych w zakresie wskazań od 1 mg do 60000 kg w ramach akredytacji.

 

006 consult Usługi

Serwis

Obejmuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wag, remonty i naprawy bieżące, okresowe przeglądy i konserwacje.