Skip to content

Usługi

 

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Naszym celem jest świadczenie usług o wysokiej jakości, m.in. poprzez:

 • stosowanie procedur zapewniających obiektywne, wiarygodne i rzetelne działania w zakresie wzorcowania,
 • sporządzanie świadectw wzorcowania zawierających wszystkie niezbędne informacje potrzebne zleceniodawcy,
 • wykwalifikowany i kompetentny personel,
 • terminowe wykonywanie zleceń.

Laboratorium Wzorcujące BALANS posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AP 077 w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych  elektronicznych.

Oferujemy w ramach Akredytacji:
 • wzorcowanie wag nieautomatycznych elektronicznych w zakresie wskazań od 1 mg do 100000 kg.
 • oraz wzorcowanie wag automatycznych przenośnikowych w zakresie do 60000 kg porcji materiału.

Laboratorium Wzorcujące BALANS proponuje standardowe wzorcowanie wag nieautomatycznych w 5 punktach zakresu pomiarowego wagi (wybranych i ustalonych z Klientem):

 • dla charakterystyki punktowego, wzrastającego i wzrastająco-malejącego obciążenia (ustalenia indywidualne z Klientem)
 • dla charakterystyki rozrzutu wskazań wagi (ustalenia indywidualne z Klientem)
 • dla charakterystyki niecentryczności obciążenia (ustalenia indywidualne z Klientem)

Dokumentowanie wyników wzorcowania jest poświadczone Świadectwem Wzorcowania ze znakiem Akredytacji PCA z podaniem błędów wskazań i niepewnością. Niepewność pomiaru zostałą określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Na życzenie klienta Laboratorium może wykonać ocenę zgodności otrzymanych wyników pomiarów z wymaganiami określonymi przez klienta lub zgodnie z normą PN-EN 45501. W Naszym Laboratorium priorytetem jest ochrona prywatności i poufności danych naszych klientów. Wszystkie informacje przekazywane nam podczas realizacji usługi są traktowane jako poufnie chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami.

1. Skargi należy przesyłać e-mailowo, na adres balans@balans-wagi.pl
Skargi przesłane e-mailem powinny zawierać:
nr zlecenia, jeśli skarga dotyczy konkretnego zlecenia, opis przedmiotu skargi, e-mail i telefon osoby/osób do kontaktu w sprawie skargi.

2. Skarga jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej zgłoszenia.
Rozpatrywanie skargi przez osobę niezależną.
Gdy rozpatrzenie skargi w ww. terminie nie jest możliwe, laboratorium przekazuje informację o już podjętych działaniach i przybliżonym terminie ostatecznego rozpatrzenia skargi.
W trakcie rozpatrzenia skargi, laboratorium może zwrócić się o informacje uzupełniające opis skargi.
Informacja o dalszym postępowaniu przesyłane są drogą e-mailową

Usługi

 

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Naszym celem jest świadczenie usług o wysokiej jakości, m.in. poprzez:

 • stosowanie procedur zapewniających obiektywne, wiarygodne i rzetelne działania w zakresie wzorcowania,
 • sporządzanie świadectw wzorcowania zawierających wszystkie niezbędne informacje potrzebne zleceniodawcy,
 • wykwalifikowany i kompetentny personel,
 • terminowe wykonywanie zleceń.

Laboratorium Wzorcujące BALANS posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AP 077 w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych  elektronicznych.

Oferujemy w ramach Akredytacji:
 • wzorcowanie wag nieautomatycznych elektronicznych w zakresie wskazań od 1 mg do 100000 kg.
 • oraz wzorcowanie wag automatycznych przenośnikowych w zakresie do 60000 kg porcji materiału.

Laboratorium Wzorcujące BALANS proponuje standardowe wzorcowanie wag nieautomatycznych w 5 punktach zakresu pomiarowego wagi (wybranych i ustalonych z Klientem):

 • dla charakterystyki punktowego, wzrastającego i wzrastająco-malejącego obciążenia (ustalenia indywidualne z Klientem)
 • dla charakterystyki rozrzutu wskazań wagi (ustalenia indywidualne z Klientem)
 • dla charakterystyki niecentryczności obciążenia (ustalenia indywidualne z Klientem)

Dokumentowanie wyników wzorcowania jest poświadczone Świadectwem Wzorcowania ze znakiem Akredytacji PCA z podaniem błędów wskazań i niepewnością. Niepewność pomiaru zostałą określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Na życzenie klienta Laboratorium może wykonać ocenę zgodności otrzymanych wyników pomiarów z wymaganiami określonymi przez klienta lub zgodnie z normą PN-EN 45501. W Naszym Laboratorium priorytetem jest ochrona prywatności i poufności danych naszych klientów. Wszystkie informacje przekazywane nam podczas realizacji usługi są traktowane jako poufnie chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami.

1. Skargi należy przesyłać e-mailowo, na adres balans@balans-wagi.pl
Skargi przesłane e-mailem powinny zawierać:
nr zlecenia, jeśli skarga dotyczy konkretnego zlecenia, opis przedmiotu skargi, e-mail i telefon osoby/osób do kontaktu w sprawie skargi.

2. Skarga jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej zgłoszenia.
Rozpatrywanie skargi przez osobę niezależną.
Gdy rozpatrzenie skargi w ww. terminie nie jest możliwe, laboratorium przekazuje informację o już podjętych działaniach i przybliżonym terminie ostatecznego rozpatrzenia skargi.
W trakcie rozpatrzenia skargi, laboratorium może zwrócić się o informacje uzupełniające opis skargi.
Informacja o dalszym postępowaniu przesyłane są drogą e-mailową